Havemand - Haveservice - Havearbejde - Fyn

Haveservice på Fyn


telefonekspedition for bp-haveservice


Bedre kundeservice - Vi ringer hurtigst muligt, når du har sendt en e-mail.

Send mail til BP-HAVESERVICE

Skal der klares opgaver i haven eller vedrørende huset, vil det være optimalt, såfremt vi modtager en e-mail herom. Angiv kortfattet hvad det drejer sig om. BP Haveservice vil hurtigst muligt ringe tilbage og aftale nærmere med kunden.
På forhånd tak for dit bidrag til bedre kundeservice, så vi kan holde optimal styr på opgaverne og sikre hurtig assistance.


Indhent uforbindende TILBUD på havearbejde


BP HAVESERVICE - En stabil havemand på Fyn

Haveservice udføres af samme havemand
BP HAVESERVICE er en enkeltmandsvirksomhed, hvilket sikrer kunden, at denne altid har reference til den samme havemand, når det drejer sig om havehjælp og haveservice. I relation hertil skal det også nævnes, at større opgaver med havearbejde og haveservice til tider klares via hjælp fra stabile samarbejdspartnere - Står du og mangler en havemand, så er BP HAVESERVICE et sikkert valg. Vi kan være behjælpelig med haveservice i:

Odense - Svendborg - Nyborg - Middelfart - Faaborg - Assens - Kerteminde - Munkebo - Ringe - Otterup - Strib - Bellinge - Langeskov - Bogense - Årslev - Glamsbjerg - Vissenbjerg - Aarup - Søndersø - Nørre AabyHaveservice, topkapning og træfældning
Enten det drejer sig om små eller store opgaver vedr. haveservice, står vi til disposition, når det gælder hjælp til havearbejde, græsslåning, hækklipning og øvrige forefaldende opgaver, herunder snerydning og saltning.
Haveservice, herunder havearbejde, kan eksempelvis også omfatte beskæring af træer og buske samt hjælp til topkapning og/ eller træfældning. Når kunden anmoder BP HAVESERVICE om udførelse af topkapning og træfældning, er der sikkerhed for, at kun faguddannede personer arbejder med topkapning og træfældning.

Billig haveservice for private og institutioner:
- Haveservice i forbindelse med Græsslåning og plæneklipning
- Haveservice omfatter også renholdelse og pleje af friarealer
- Haveservice vedr. hækklipning / klipning af hække
- Haveservice når det gælder pleje af plantebede
- Haveservice i.f.m. bekæmpelse af ukrudt på gangarealer
- Haveservice vedr. klipning og pleje af træer og buske
- Haveservice omfatter gødskning af planter og græsarealer

Billig havearbejde og haveservice på Fyn

Haveservice overalt på Fyn
Haveservice, omfattende havehjælp og havearbejde, klarer vi på hele Fyn. Mangler I en havemand til hjælp med havearbejde, sikrer BP HAVESERVICE optimal hjælp til vedligeholdelse af fx grønne områder og befæstede arealer. Gennem årene har firmaet løbende løst opgaver i forbindelse med mangeartede opgaver indenfor haveservice og diverse havearbejde for virksomheder og private på hele Fyn.

Grundejerforeninger og boligforeninger
BP HAVESERVICE yder også assistance i forbindelse med haveservice og forefaldende havearbejde for grundejerforeninger og boligforeninger mv. Med fokus på grundejerforeninger, boligforeninger og øvrige bofællesskaber, kan det nævnes, at vi har løst mangeartede opgaver for nævnte.

Håndværkerfradrag og billig haveservice
Skal fritiden anvendes på alt andet end havearbejde, er der nu mulighed for at få billig haveservice. Med den gældende ordning med håndværkerfradrag kan der nu leveres billig haveservice i forbindelse med havehjælp til havearbejde i fx:

Håndværkerfradrag i.f.m. havearbejde
Håndværkerfradrag omfatter alene vedligeholdelse af eksisterende haver og haveanlæg. I forbindelse med boligfradraget kan der opnås håndværkerfradrag til følgende:
- Håndværkerfradrag ved græsslåning
- Håndværkerfradrag ved hækklipning
- Håndværkerfradrag ved lugning
- Håndværkerfradrag ved beskæring af buske og træer
- Håndværkerfradrag ved snerydning

Græsslåning og hækklipning til fast pris

Græsslåning og hækklipning mv.
BP HAVESERVICE løser enhver opgave, der har relation til vedligeholdelse af grønne områder. Vi klarer opgaven som havemand og påtager os gerne arbejdet med græsslåning og hækklipning i hele sommerperioden. Vi indgår gerne en fast aftale om havehjælp i forbindelse med fx gråsslåning, eller det også drejer sig om hækklipning.

Boligforeninger og grundejerforeninger
Enten det drejer sig om græsslåning eller hækklipning for boligforeninger eller grundejerforeninger, vil vi gerne give en fast pris/ tilbudspris. BP HAVESERVICE har eget materiel i form af værktøjer til at klare enhver opgave i forbindelse med haveservice, der omfatter pleje og pasning af haver og haveanlæg, herunder græsplæner og hække mv.
Vi giver gerne en fast pris i.f.m. havepleje omfattende fx græsslåning og hækklipning gældende for hele sommerperioden i:

Odense - Svendborg - Nyborg - Middelfart - Faaborg - Assens - Kerteminde - Munkebo - Ringe - Otterup - Strib - Bellinge - Langeskov - Bogense - Årslev - Glamsbjerg - Vissenbjerg - Aarup - Søndersø - Nørre Aaby.Nyt plankeværk / stakit og forefaldende opgaver

Udførelse af plankeværk, flethegn og stakit
Skal der opsættes nyt plankeværk, eller det drejer sig om reparation af flethegn og stakit omkring terrassen eller huset, kan vi også klare dette.
Vi monterer gerne dit nye plankeværk, ligesom vi også sikrer opretning og reparation af stakit og flethegn.

Forefaldende opgaver med hus og have
Vi kan eksempelvis sikre rensning af tagrender og nedløbsbrønde samt løse andre forefaldende opgaver i forbindelse med haven eller huset.

Mindre defekter på anlæg og installationer
PB HAVESERVICE udbedrer også mindre defekter på anlæg og installationer, som forefindes i tilknytning til den aktuelle ejendom - Vi har altid håndværktøj med i bilen. Har kunden selv klaret havearbejdet vedr. fx hækkelipning og renholdelse af diverse arealer, tager BP-Haveservice sig gerne af kørsel med haveaffald.


Træfældning og topkapning på Fyn

Vi klarer træfældning og topkapning
BP HAVESERVICE er uddannet til at klare enhver opgave i forbindelse med træfældning og topkapning. Vi sikrer dig den rette hjælp, enten det drejer sig om topkapning, eller det vedrører træfældning. Vi sikrer også bortkørsel vedr træafskæringer i forbindelse med topkapning, og når det drejer sig om træfældning.


Snerydning og saltning efter aftale

Snerydning og saltning på Vest-fyn
Haveservice kan også omfatte snerydning og saltning. Vi yder gerne assistance med snerydning og saltning af dit fortov samt vedr. gang- og kørearealer. Har du behov for hjælp til snerydning, indgår BP HAVESERVICE gerne en aftale om snerydning og saltning på Vest-fyn - Kontakt os venligst i god tid, så vi kan sikre dig den bedste service i.f.m. vintervedligeholdelse, når det gælder snerydning og saltning af fortov og kørearealer.


Haveservice med kvalitet fra BP-HAVESERVICE på Fyn


Kontakt BP HAVESERVICE og få et godt TILBUD


Vejret på FYN kommende 10 dage


BP-HAVESERVICE helt i top


DR-Nyheder      TV guide      kalender      facebook


Søndergade 111  -  5591 Gelsted  -  Fyn  -  Tlf.: 30 44 16 11  -  CVR 32127347
Leverandør til kvalitetsbevidste forbrugere

BP Haveservice tilbyder uforbindende tilbud på - hjælp til haveservice , haveservice, hjælp fra havemand, hækklipning, plæneklipning, græsslåning, rengøring af have, bortkørsel/ kørsel af affald, topkapning, træfældning, salg af brænde og kørsel af brænde i - haveservice i Assens - haveservice i Vissenbjerg - haveservice i Brylle - haveservice i Ebberup - haveservice i Flemløse - haveservice i Gelsted - haveservice i Glamsbjerg - haveservice i Grønnemose - haveservice i Haarby - haveservice i Jordløse - haveservice i Nårup - haveservice i Skalbjerg - haveservice i Skallebølle - haveservice i Snave - haveservice i Tommerup - haveservice i Tommerup Stationsby - haveservice i Turup - haveservice i Verninge - haveservice i Aarup - haveservice i Ørsted Faaborg - Ringe - Brobyværk - Bøjden - Diernæs - Espe - Faldsled - Ferritslev - Fjellerup - Gislev - Heden - Herringe - Horne - Håstrup - Korinth - Krarup - Kværndrup - Millinge - Nørre Broby - Nørre Lyndelse - Nørre Søby - Pederstrup - Rolsted - Ryslinge - Svanninge - Søllinge - Tarup - Vantinge - Vejle - Vester Hæsinge - Vester Åby - Årslev - Åstrup Kerteminde - Langeskov - Munkebo - Birkende - Dalby - Kertinge - Marslev - Mesinge - Revninge - Rynkeby - Rønninge - Skrækkenborg - Vejruplund Middelfart - Nørre Aaby - Brenderup - Båring - Ejby - Fjeldsted - Gelsted - Harndrup - Kauslunde - Røjle - Strib - Vejby Bogense - Otterup - Bredbjerg - Gamby - Hårslev - Kappendrup - Lunde - Morud - Skamby - Særslev - Søndersø - Uggerslev - Veflinge - Østrup Nyborg - Aunslev - Ellinge - Frørup - Hjulby - Långå - Måre - Refsvindinge - Skellerup - Sulkendrup - Svindinge - Tårup - Ullerslev - Vindinge - Ørbæk Odense - Allesø - Bellinge - Birkum - Blommenslyst - Bredbjerg - Brændekilde - Davinde - Ejlstrup - Fangel - Fraugde - Holmstrup - Lumby - Næsbyhoved-Broby - Over Holluf - Sankt Klemens - Seden Strand - Skallebølle - Åsum Svendborg - Bjerreby - Gudbjerg - Gudme - Hesselager - Hunstrup - Kirkeby - Landet - Lundby - Lundeborg - Ollerup - Oure - Rantzausminde - Skårup - Stenstrup - Thurø By - Troense - Ulbølle - Vejstrup - Vester Skerninge - Vindeby - Åbyskov